Název novinky: CENDURO :: Bohatost směsi

Přidal Barney dne 20-02-2020 14:02
#5

Lambda sonda na Wikipedia:
Pro správnou funkci katalyzátoru je směšovací poměr λ=1, tzv. stechiometrický poměr; to znamená, že ke spálení 1,0 kg benzínu je potřeba 14,8 kg vzduchu.
Pokud je λ<1, tzv. bohatá směs, je poměr vzduchu ve směsi menší než u stechiometrické směsi.
Pokud je λ>1, tzv. chudá směs, je objem vzduchu ve směsi větší než u stechiometrické směsi.